handdator

Visa fullständig version : Juridikgruppen (STÄNGD)


  1. Introduktion
  2. Upphovsrättslagen
  3. Upphovsrttslagen vs. BitTorrent
  4. Datorprogram?
  5. Främjandet av fri mjukvara
  6. Lagstiftning mot DRM, hur formulerar man det?
  7. Grov brottslighet