handdator

Visa fullständig version : Medlemsmöte den 19 november 2006


  1. 00. Dagordning
  2. 01. Mötets öppnande
  3. 02. Kompletterande val till styrelsen
  4. 03. Andra läsning för stadgeändring 1
  5. 04. Andra läsning för stadgeändring 2
  6. 05. Votering om komplettering av styrelsen
  7. 06. Votering om stadgeändring 1
  8. 07. Votering om stadgeändring 2
  9. 08. Mötet avslutas