handdator

Visa fullständig version : Piratstudenterna i Uppsala


 1. Vettiga motioner att lägga i studentpolitiken?
 2. Piratstudenterna?
 3. Rättighet att använda open source som student.
 4. Diskussion om att göra en del av detta forum privat.
 5. Principprogram
 6. Identifiera väljargrupper
 7. moiton?
 8. Anonymitet på UpUnet-S
 9. Söndagsmöten
 10. Kårvalslista
 11. Off Topic - men kul, om våra konkurenter
 12. Motion angående rätten att slippa köpa proprietär programvara
 13. Kalendarie för kårvalet 2007
 14. Piratstudenternas hemsida
 15. FLASH film!
 16. Studentpiraterna.se - domännamn för våra hemsida?
 17. Tilllägg till våra åsikter
 18. Film sökes
 19. Sång om övervakning?
 20. Kränkande registrering
 21. Insändare till ergo om öppen sås
 22. Anonsera efter kandidater på polacks
 23. Kinesisk slogan
 24. Texter till Piratstudenterna.se
 25. Piratstudenterna.se är nu uppe
 26. Festival?
 27. Culture, Creativity, Copyright
 28. Nio partier i kårvalet
 29. Avatar-Bilder till kårvalet
 30. Tillfällig piratstudenterna.se klar
 31. Affischer och sånt
 32. Forsränningen/sista april - flyttad
 33. Flyer
 34. Röstningen har börjat online!
 35. Sista kårmötet
 36. Dags att kampanja inför kårvalet
 37. Valkampanj förra veckan: Fredag
 38. Valkampanj förra veckan: Torsdag
 39. Valkampanj förra veckan: Onsdag
 40. Valkampanj förra veckan: Tisdag
 41. Pengarna har kommit + tryckningen är igång :)
 42. Valkampanj i veckan: Onsdag 25/4
 43. Valkampanj i veckan: Tisdag 24/4
 44. Tentor på Polacks
 45. Valkampanj i veckan: Torsdag 26/4
 46. Valkampanj i veckan: Måndag 23/4
 47. Valresultat
 48. VINNARE: Piratstudenterna
 49. Piratstudenternas pengar
 50. Ersättare till Kårfullmäktigsmöte?
 51. Skaffa passerblipp till kåren!
 52. Kårmöte - Ersättare till mig?
 53. Konstitutionerade fullmäktige
 54. Spökskrivare sökes
 55. Skapa organisation
 56. Vill du ha din Stockholmsresa betald?
 57. Rapport från styrelsemöte
 58. Verksamhetsplan för kåren
 59. Mötes sammanfattning 24/6 2007
 60. Uppsala Studentkårs åsiktsprogram
 61. Info till kårens hemsida om Piratstudenternas Fullmäktigeledamöter
 62. Fritt internet
 63. Recceinfo 31:a augusti
 64. Romprovning 20:e september
 65. CSN-lån på nätet inget för Mac-ägare
 66. föreläsningsserie till våren?
 67. Uppdrag för en piratstudent
 68. En Svensk Tiger
 69. Studentpanel till studentportalen
 70. Piratstudenternas valsedelslista till våren 2008
 71. Uppsala Learning Labs studentpanel
 72. Kåren söker studiebevakare på samhällsvetenskapliga fakulteten
 73. kåren söker webredaktör
 74. Bli studiebevakare på din fakultet!
 75. Kreativ informatör sökes till kårvalet
 76. Kungörelse om valordningen
 77. Bilda en separat Ung Piratavdelning för Piratstudenterna?
 78. Närvaro av Pirater önskas av Uppsala universitets Learning Lab
 79. Vår syn på öppen källkod
 80. Forsränningen 2008
 81. Piratstudenterna i Uppsala
 82. Piratstudenterna i Uppsala
 83. Remiss: Studiestödsdatalag, SOU 2007:64
 84. Representanter från Piratstudenterna till SFS-fullmäktige
 85. Piratöl på torsdagar!
 86. Från fotokopiering till fildelning
 87. Motion till marsfullmäktige
 88. Motion II till marsfullmäktige
 89. Motion III till marsfullmäktige
 90. Upunet-s
 91. Valspråk och valplattform
 92. Deadlines för kårvalet
 93. konkurrens eller samarbetsmöjligheter?
 94. hemsidan
 95. Studentkårens domän expirerad?
 96. debattduell i Press Judicata om fildelning, internet och upphovsrätt?
 97. Rompubrunda
 98. Deadline för inlämning av motioner till kårfullmäktige på fredag
 99. Röstfiskemail
 100. Piratstudenterna i lokaltv
 101. Piratstudenterna i Expressen
 102. Affischer
 103. Propagandera mera
 104. Representant i styrgrupp för utskriftsprojekt
 105. Nya flyers
 106. valresultatet i kårvalet
 107. Dags att skicka mail till vår lista
 108. Ladok körs på Linux
 109. Debatt om FRA i höst
 110. Debatt om upphovsrätt och kunskap
 111. Förläggareföreningen kraftsamlar mot Student Bay
 112. Debattartikel i Ergo
 113. Fri litteratur
 114. Kurser att marknadsföra oss på
 115. Reccemottagning på fredag
 116. Folder till Fredag
 117. Kalendarium HT 08
 118. Reccemottagningen
 119. Konsten att dela med sig: allmänningar och användare från åkermark till cyberrymd, Föreläsning och efterföljande boksläpp
 120. Förslag på debattartikel till ERGO om öppna licenser
 121. sektionsfrågan vid uppsala studentkår
 122. Årsmötet 08/09
 123. Råbiffen
 124. Styrelsemöte 24/10
 125. Kåren söker intresserad till posten som informationsansvarig
 126. hemsidan
 127. kårvalet 2009
 128. Sociala aktiviteter vt 2009
 129. Reccemottagning vt 2009
 130. SFS fum
 131. Kårvalslista VT09
 132. Mail angående en motion till kårfullmäktige om bojkott av israeliska varor
 133. Styrelsekandidater
 134. Styrelsemötesprotokoll 19e mars
 135. jag avgår som ekonomiskt ansvarig
 136. Styrelsemöte 15/1
 137. Valberedningens förslag till det extrainsatta årsmötet
 138. Extra Årsmöte 18/4 2009
 139. Protokoll, Extra Årsmöte 18/4
 140. Förtroende valda poster vid Uppsala universitet.
 141. Kårvalsresultat 2009
 142. Förtroende valda poster vid Uppsala universitet pt2.
 143. Föreläsningsserie kring upphovsrätt i höst
 144. infomaterial reccemottagning
 145. Styrelsemöte 15/8 2009
 146. Välkomstgasque
 147. Kalendarium HT 09
 148. Årsmöte 09/10
 149. Omorganiseringsgrupp
 150. Fullmäktige 22 + 23 september 2009
 151. Protokoll, Årsmöte 09/10
 152. Piratfika på Pollacks
 153. Verksamhetsplan 09/10
 154. Styrelsemöte 28/10
 155. Kårens omorganisering
 156. Föreläsning 4/11: Tillbaka till Framtiden: om upphovsrätt och allmänningar då och nu
 157. Piratfika på Ekonomikum
 158. Piratstudenterna, Styrelseprotokoll 28/10
 159. Piratstudenternas årliga vårgasque 2010
 160. Ny affisch.
 161. Piratölsaffisch
 162. Ledamöter - Östra distriktets kongress
 163. affisch informationsutskottet
 164. Piratstudenterna, Styrelseprotokoll 9/12
 165. Tjejsnack 23-24/1 i Linköping
 166. Kårval 2010
 167. Partiprogram
 168. Reccemottagning VT10
 169. SFS-delegation
 170. Kårvalskandidater 10/11
 171. Seminarium på ULL om näträttigheter
 172. Pubrunda
 173. Styrelseprotokoll - 2010-02-19
 174. Kårvalsdebatt - 13/4
 175. Annons till Ergo
 176. Affischer kårvalet 2010
 177. Arbete för större kärntrupp
 178. Linuxverkstad
 179. RepRap i Uppsala
 180. Reccemottagning HT10
 181. Planering inför Årsmöte 2010/11
 182. dag för piratöl
 183. beskrivning nuläget PS
 184. Årsmötet 10/11
 185. Medlemsmötesprotokoll 20/10-2010
 186. Verksamhetsplan 2010/2011
 187. Styrelsemöte för Piratstudenterna Uppsala 11 November 2010
 188. Fullmäktige och piratöl 13/11
 189. anteckningar möte informationsutskottet
 190. Kårval 2011/2012
 191. Styrelsemöte sjuttonde januari tjugohundraelva
 192. Studenter för fri kurslitteratur
 193. Forskning: Ny teknik utmanar kön och ställning på arbetsplatser
 194. Styrelsemöte 6 April 2011
 195. Stadgar för Piratstudenterna
 196. Artikel i Ergo
 197. Piratstudenterna: Kallelse till årsmöte och information om den politiska konferensen
 198. Protokoll årsmöte 13/10-2011
 199. Styrelsemöte 3 Juni
 200. Verksamheten 2013