handdator

Visa fullständig version : Distrikt & lokalavdelningar


 1. antagande av lokalavdelningar
 2. Distriktens storlek
 3. Distrikten på Pirateweb
 4. Fråga ang lokalavdelningarsmedlemskap.
 5. Stadgar/instruktioner för lokalavdelningar
 6. Ung Pirat Göteborg.
 7. Ung Pirat Västerås
 8. Ung Pirat Hässleholm
 9. Distriktsstadgeutkast
 10. Statustråd ang UP Norra Distriktet
 11. UP göteborgs nuvarande styrelse samt stadgar och protokoll.
 12. Idéer kring lokalavdelningar.
 13. Protokoll för konstituerande möte av Ung Pirat norra distriktet 27 oktober 2007
 14. Uppstartsmöte Östra distriktet