handdator

Visa fullständig version : Årsmöte den 21-22 april 2007


 1. 00: Dagoordning
 2. 00b: Om du står som "Inte Partimedlem"...
 3. 01: Mötets öppnande
 4. 02: Upprop, fastställande av röstlängd för mötet
 5. 03: Nomineringar till mötesfunktionärer
 6. 04: Votering om mötesfunktionärer
 7. 05: Dagordning, mötets behöriga utlysande
 8. 06: Dagordning, mötets behöriga utlysning
 9. 07: Verksamhets-, ekonomi- och revisionsberättelse
 10. 08: Beviljas styrelsen ansvarsfrihet?
 11. 09: Presentation av valberedningens förslag till styrelse
 12. 10: Ytterligare styrelsenomineringar
 13. 11: Val av styrelse
 14. 12: Nomineringar till revisorer
 15. 13: Nomineringar till valberedning
 16. 14: Fastställande av medlemsavgift
 17. 15: Fastställande av verksamhetsplan, budget
 18. 16: Val av revisionsgrupp
 19. 17: Val av valberedning
 20. 18: Fastställande av medlemsavgift
 21. 19: Val av verksamhetsplan, budget
 22. 20: Mötet avslutas
 23. Eftersnack