handdator

Visa fullständig version : Noliamässan 4-12 augusti


 1. Ungdomsland i nolia hallen!
 2. Funktionärer på Stora Noliamässan.
 3. Inomhusmonter på Noliamässan fixad!
 4. Ansvarsroller på Noliamässan
 5. Mötet med Nolia. ÄNDRADE PLANER!
 6. Grov aktivitets- och tidsplan
 7. Möte på Café Station
 8. Några tips för att stå i en monter
 9. CD-DVDbeställning
 10. "Protokoll" från mötet (5/6)
 11. Flyers
 12. Ubuntu CD-skivor till Noliamässan ordnade.
 13. Musiknerladdning
 14. Banderoller
 15. Visitkort och namnskyltar?
 16. Viktig UPDATE ang Noliamässan
 17. Sammanställning utrustning
 18. Projektorsvisning
 19. Budget
 20. Foldern som ska tryckas
 21. Viktigt! Träff angående Stora NoliaMässan. Onsdag 25:e 19:00
 22. Monternummer samt kartor till montrarna
 23. Protokoll från PP och UP träffen onsdagen den 25 juli. (25.07.2007)
 24. Funktionärssamling för Uppsättning av montrarna på Noliamässan!
 25. Dagsrapporter från Mässan
 26. Funktionärschema