handdator

Visa fullständig version : Ung Pirats förbundskongress 2007


 1. Datum och plats för Ung Pirats förbundskongress 2007
 2. Kongressombud
 3. Dagordning för förbundskongressen
 4. Punkt 13-15 - Valärenden
 5. Punkt 9 - Verksamhetsberättelse
 6. Punkt 16 - Verksamhetsplan
 7. Piratpartiets närvaro. Rick Falkvinge mfl
 8. Varmt välkomna till forumet inför Ung Pirats Förbundskongress 2007
 9. Punkt 10-12 - Resultat- och balansräkning samt Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet
 10. Punkt 17-18 - Budget samt fastställande av avgifter
 11. Punkt 19 - Motion: Motion om stadgeändring rörande införandet av en värdegrund
 12. Punkt 20 - Motion: om utbildning inom skolor inom och utom kommunal verksamhet
 13. Punkt 21 - Övriga Frågor
 14. Punkt 1-8 - Formalia
 15. Samåkning.
 16. Dagordning redo för utskrift
 17. Boende och mat
 18. Möteslokal
 19. Ung Pirat-mail
 20. Tack för kongressen och hoppas man ses igen.
 21. Alla bilder från kongressen
 22. Protokoll från kongressen
 23. Protokoll