handdator

Visa fullständig version : LSU - Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer


  1. Kurs: Leadership for global sustainability
  2. Konferens: Climate Change - Youth Perspectives on Security, Peace and Democracy
  3. Konferens: Ledarskapsarena
  4. Kurs: Från idé till verklighet – att planera ett projekt
  5. Kurs: Från verklighet till idé – metoder för att utvärdera projekt
  6. Mingel: Inför Almedalenmingel 31 maj
  7. Kurs: Utbildning för valberedare i ideella organisationer