handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 08-02-09, fysiskt möte i Uppsala


  1. Ankomst- och avfärdstider till/från Uppsala
  2. Den nya projektansökningen till Ungdomsstyrelsen
  3. LSU Hanna kommer på vårat FS-möte
  4. Vad ska vi ta upp på FS-mötet i Uppsala?
  5. papper på mötet!