handdator

Visa fullständig version : Årsmöte den 27 april 2008


 1. 00. Dagordning
 2. 01. Mötets öppnande
 3. 02. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet (utgår)
 4. 03. Nominering av mötesfunktionärer
 5. 04. Val av årsmötesfunktionärer
 6. 05. Fastställande av dagordning; frågan om mötets behöriga utlysande
 7. 99. Ordningsfrågor
 8. 06. Kan årsmötet fastställa dagordningen?
 9. 07. Är årsmötet behörigt utlyst?
 10. 08. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 11. 09. Val av styrelse
 12. 10. 10 minuters paus
 13. 11. Val av revisionsgrupp
 14. 12. Val av valberedning
 15. 13. Motion 1 - slopa DRM-förbudet
 16. 14. Motion 2 - arvodering av kassör
 17. 15. Motion 3 - 10 års skyddstid
 18. 16. Motion 4 - avskaffa den kommersiella upphovsrätten
 19. 17. Motion 5 - Anställda via arbetspraktik, OSA
 20. 18. Motion 6 - Information från styrelseledamöter
 21. 19. Motion 7 - mot EUs Prümfördrag
 22. 20. Motion 8 - ta ställning mot terroristlagstiftning
 23. 21. Motion 9 - intern miljöpolicy
 24. 22. Motion 10 - Ingen upphovsrättsförkortning; exklusiva förfoganderätten byts ut mot ersättning
 25. 23. Motion 6 - Votering 2
 26. 24. Motion 7 - Votering 2
 27. 25. Motion 9 - Votering 2
 28. 26. Medlemsavgift 2008
 29. 27. Verksamhetsplan 2008
 30. 28. Budget 2008
 31. 29. Mötet avslutas
 32. Eftersnack
 33. samma ämne som innan