handdator

Visa fullständig version : Motioner


 1. Motion 02: arvodering av kassör
 2. Motion 05: Anställda via Arbetspraktik och OSA
 3. Motion 10: Den exklusiva förfogande rätten ersätts med en rätt till ersättning
 4. Motion 01: DRM-förbudet slopas
 5. Z - Denna motion ska ej räknas med.
 6. Motion 08: Ta ställning mot terroristlagstiftning
 7. Motion 09: Uppdra åt styrelsen att ta fram en för pp fungerande intern miljöpolicy
 8. Motion 06: Information från ledmöter vid styrelsemöte
 9. Motion 04: Ta bort fem års exemplet
 10. Motion 03: 10 års skyddstid
 11. Motion 07: Mot EU:s Prümfördrag
 12. Z - Ignorera denna tråd