handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 08-09-19 - 08-09-21, fysiskt möte i Malmö


  1. European Social Forum - resor
  2. Vad ska vi ta upp på FS-mötet i Malmö?
  3. Ankomst- och avfärdstider till/från Malmö
  4. Papper på mötet i malmö!
  5. Förbundsstyrelsemöte i Malmö
  6. Ung*Pirat*förbundsstyrelsemötet*den*08*09*19*–*08*09*21**2008
  7. Akutmeddelande inför mötet i Malmö.
  8. ESF-registreringskoder