handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 08-10-17– 08-10-19 -2008, fysiskt möte i uppsala


  1. Ankomst- och avfärdstider till/från Uppsala
  2. Vad ska vi ta upp på FS-mötet i Uppsala
  3. Ung Pirat förbundsstyrelsemötet den 08-10-17– 08-10-19 -2008
  4. Logistik