handdator

Visa fullständig version : Årsmöte 7-8 mars 2009


 1. 00. Dagordning
 2. 98. Teknisk testvotering
 3. 99. Ordningsfrågor
 4. 01. Mötets öppnande
 5. 02. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet
 6. 03. Nomineringar till mötesfunktionärer
 7. 04. Val av mötesfunktionärer
 8. 05. Fastställande av dagordning, diskussion
 9. 06. Frågan om mötets behöriga utlysning, diskussion
 10. 07. Ordningsfråga om ajournering till 1500
 11. 08. Votering om dagordning
 12. 09. Votering om behörighet
 13. 10. Verksamhets-, revisions- och ekonomisk berättelse för det gångna året samt frågan om styrelsens ansvarsfrihet
 14. 11. Motion 09, diskussion
 15. 12. Motion 09, ändringsförslag
 16. 13. Ska Motion 09 antas?
 17. 14. Votering om tilläggsyrkande till motion 09
 18. 15. Direktjustering av bifall av motion 09
 19. 16. Diskussion om styrelsevotering
 20. 17. Ordningsfråga om att riva upp, göra om punkt 13 och 14
 21. 18. Ordningsfråga om voteringsordning
 22. 19. Ordningsfråga om stadgetolkning
 23. 20. Val av styrelse
 24. 21: Ordningsfråga om styrelseval
 25. 22. Ordningsfråga om ordningsfrågor
 26. 23. Ordningsfråga om ajournering
 27. 24. Diskussion om motion 01
 28. 25. Diskussion om motion 02
 29. 26. Diskussion om motion 03
 30. 27. Diskussion om motion 04
 31. 28. Ordningsfråga om ajournering till 2100
 32. 29. Ordningsfråga om att göra om punkt 20
 33. 30. Diskussion om motion 05
 34. 31. Diskussion om motion 06
 35. 32. Ordningsfråga om diskussionslåsning
 36. 33. Ordningsfråga om ordningsfrågor
 37. 34. Diskussion om motion 07
 38. 35. Diskussion om ordningsfråga 08
 39. 36. Diskussion om motion 10
 40. 37. Diskussion om motion 11
 41. 38. Diskussion om medlemsavgift
 42. 39. Diskussion om budget
 43. 40. Diskussion om verksamhetsplan
 44. 41. Votering om motion 01
 45. 42. Votering om motion 02
 46. 43. Votering om motion 03
 47. 44. Delvotering 1 om motion 04
 48. 45. Delvotering 2 om motion 04
 49. 46. Votering om motion 05
 50. 47. Delvotering 1 om motion 06
 51. 48. Delvotering 1 om motion 07
 52. 49. Delvotering 1 om ordningsfråga 08
 53. 50. Delvotering 2 om ordningsfråga 08
 54. 51. Delvotering 1 om motion 11
 55. 52. Delvotering 2 om motion 11
 56. 53. Delvotering 3 om motion 11
 57. 54. Votering om medlemsavgift
 58. 55. Fråga om delegering av budget
 59. 56. Fråga om bordläggning av verksamhetsplan
 60. 57. Ordningsfråga om voteringsordning motion 06
 61. 58. Slutvotering motion 04
 62. 59. Slutvotering motion 06
 63. 60. Slutvotering motion 07
 64. 61. Slutvotering motion 11
 65. 97. Reservationer, protester etc
 66. 62. Ordningsfråga om reservationer
 67. Eftersnack
 68. 63. Mötet stängs