handdator

Visa fullständig version : Handlingar till Ung Pirats ordinarie förbundskongress 2009


 1. Handlingar till Ung Pirats ordinarie förbundskongress 2009
 2. Innehållsförteckning samt dagordning
 3. 01. - 1.10 Formalia
 4. 02. Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
 5. 03. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning för föregående verksamhetsår
 6. 04. Revisionsberttelse fr fregende verksamhetsr
 7. 05. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående förbundsstyrelsen
 8. 06. Val av förbundsstyrelse för 2009
 9. 07. Val av valberedning för 2009
 10. 08. Val av revisorer för 2009
 11. 09. Fastställande av verksamhetsplan för 2009
 12. 10. Faststllande av budget fr 2009
 13. 11. Fastställande av avgifter för 2009
 14. 12.1 Öppenhet i Ung Pirat (motion)
 15. 12.2 Om medlemskap i Forum Syd (motion)
 16. 12.3 Motion om Ung Pirats politiska plattform (motion)