handdator

Visa fullständig version : Motionsförslag


 1. Viktig information
 2. Motion om uppdaterande av principprogrammet rörande varumärkesrätten
 3. Motion till Piratpartiet angående piratmynt.
 4. Motion om att göra personnumret frivilligt
 5. Revidering av principprogrammet med avseende p 'privata monopol'
 6. Arvodering av styrelseledamöter
 7. Ny valteknisk samverkan behvs mellan demokratiska smpartier! /KS
 8. Motion till aarsmoetet om valteknisk samverkan
 9. Motion om ändring av principprogrammet rörande patent
 10. Brev till Rikspartistyrelsen samt motion till medlemsmötet. Om svar anhålles från Ps!
 11. Förslag till omröstning på kommande medlemsmöte!
 12. Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse
 13. Vattentätt kuppskydd
 14. Motion till årsmötet om "Uteslutning av Rickard Falkvinge"
 15. Förbud mot olovlig fotografering och filmning
 16. Motion mot individuell diskriminering
 17. motion om avkriminalisering av bruk av narkotika
 18. motion om ett slopande av sexköpslagen
 19. Upphovsmansskydd
 20. Lönesättning efter Basbelopp
 21. Ideella Patent
 22. "Stryka DRM-förbud i principprogrammet"-motion
 23. Motion om demokratiskt statsskick
 24. Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård
 25. Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav
 26. Utveckla vågmästarstrategin
 27. Förtydliga stadgarna
 28. Motion om utredning av valobligationer
 29. Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder
 30. Tillbakadragen Motion: Yttrande om nedlagt ideellt arbete
 31. Motion om begränsning av antal mandatperioder
 32. Motion om att tillse att Partiets hemsida r tillgnglig fr mnniskor med olika sorters funktionsnedsttningar
 33. Ideella Patent
 34. Motion om två språkrör
 35. Motion om slopande av 4% spärren
 36. Allmänfrihetlig inriktning
 37. Harmonisera småpartispärrarna
 38. Motion om att patentfrågan släpps
 39. Diverse demokratiförslag
 40. Femdagarsvecka
 41. Redovisa skumraskaffärer
 42. Inget nyhetsbrev under medlemsmöte
 43. Motion om tilläggsnamn till Piratpartiet
 44. Motion av avreglering av statliga företag
 45. Byte av partiledare
 46. Motion om tilläggsnamn till Piratpartiet
 47. Dödslinje för sjökort
 48. Förslag till motion om flera styrelsemöten
 49. Förslag till motion om avlastning av partiets administration
 50. Motion om vapenexport
 51. Förslag på motion om att PP vill ha mer folkomröstningar
 52. Förslag på förändring av ståndpunkt från Integritetsmanifestet
 53. Förslag på ökad vetenskaplig grund för ställningstagandet om tecknad barnporr.
 54. Motion om mer frihet åt riksdagskandidater
 55. Tillåt PPs riksdagskandidater olika politiska ståndpunkter
 56. Förslag om att personval i partiet skall vara rena majoritetsval
 57. Återupplivning av varumärkesmotion
 58. Motion om tillägg till pressnärvaro
 59. Diskussionsämnen inför årsmötet
 60. Rätt till kontanter
 61. Beslutsmässighet på styrelsemöten
 62. Motion om deltagarkultur som nationellt kulturpolitiskt mål
 63. Motion om erkännande av läktarkultur som kultur
 64. Förslag och diskussion för utarbetande av eventuell motion rörande PP skolpolitik
 65. Motions och beslutsförfarande
 66. Om motionering, är det så här det är tänkt?
 67. Två kön lösning på könsdiskriminering
 68. Rätt till återköp av DRM-skadad vara
 69. Motion om att byta ut vågmästarstrategin
 70. Lättare att ändra principprogrammet
 71. Mall för ett motionsförslag
 72. Statlig OpenID
 73. Avskaffa automatiskt medlemskap i UP när man blir medlem i PP
 74. Sakpolitiskt förslag: Göra uppsättande av kameraattrapper tillståndspliktigt
 75. Sakpolitiskt förslag: Polisen ska inte få förverka datorer och laglig information.
 76. Inför religionsfrihet för barn under 12 år
 77. Finansieringsförslag: Lägg ner SST - Nämnden för statligt stöd till trossamfund
 78. Kommunala beslut giltiga i övergångsfasen + kontrakt skall ogiltigförklaras vid misskötsel
 79. Tvinga inte Konungen att vara av den evangeliska läran
 80. Medel för att bekämpa politiska lögner
 81. Sakpolitiskt förslag: Avskaffa sommartiden
 82. Begränsa antalet ordinarie yrkanden i motioner
 83. Single transferable vote, STV
 84. Riksdagskandidatsdebatt
 85. Valsedelskrivare
 86. Ta bort EUs 4% spärr
 87. Motverka köp av politiska beslut
 88. Ändring i stadgar om krav på ändring i principprogram
 89. Ändring i stadgar om krav på medlemskap
 90. Förbättring av stadgar för Lokala föreningar
 91. Redaktionskommitté
 92. Det ska vara tillåtet att ifrågasätta historien
 93. Kollektivtrafiken
 94. Ta bort Kreditupplysningen.
 95. Diagnos ska gälla livet ut.
 96. Legalisera pepparspray tårgas.