handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 07-08-2009 till 09-08-2009 i Uppsala.


  1. Vad ska vi ta upp på nästa FS-möte
  2. Utkast på FS-dagordning, kom med synpunkter!
  3. Kan ej närvara vid styrelsemötet