handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte, 16-10-2009 till 18-10-2009 i Lund


  1. Dagordningen 16-10-2009 till 18-10-2009
  2. Rapport: Sekreterare
  3. Rapport: Ordförande
  4. 7. Jämlikhetsansvarige har avsagt sig ansvaret.
  5. 8. Ekonomisk rapport från förbundssekreteraren
  6. 9. Verksamhetsplanen och budget 2010
  7. 10. Teambuilding för Ung Pirats webbutveckling
  8. 11. Test av redovisningstjänst hos Öhrlings PWC
  9. 12. Budgetavvikande utgifter i förbundet
  10. 13. Kategorisering av lokalavdelningar inom förbundet Ung pirat