handdator

Visa fullständig version : Styrelsens protokoll


 1. 2006-03-07: Styrelsemöte
 2. 2006-03-16: Styrelsemöte
 3. 2006-03-18: Styrelsemöte
 4. 2006-03-23: Styrelsemöte
 5. 2006-03-27: Styrelsemöte
 6. 2006-04-05: Styrelsemöte
 7. 2006-04-10: Styrelsemöte (2 av 2)
 8. 2006-04-10: Styrelsemöte (1 av 2) - KONSTITUERANDE
 9. 2006-07-08: Styrelsemöte
 10. 2006-07-19: Styrelsemöte
 11. 2006-07-26: Styrelsemöte
 12. 2006-07-27: Styrelsemöte
 13. 2006-09-01: Styrelsemöte
 14. 2006-09-08: Styrelsemöte
 15. 2006-09-20: Styrelsemöte
 16. 2006-11-20: Styrelsemöte - KONSTITUERANDE
 17. 2007-01-10: Styrelsemöte
 18. 2007-02-25: Styrelsemöte
 19. 2007-04-22: Styrelsemöte
 20. 2008-03-25: Styrelsemte
 21. 2008-04-22: Styrelsemöte
 22. 2008-04-28: Styrelsemöte konstituerande
 23. 2008-07-04: styrelsemöte över telefon, extra utgift
 24. 2008-07-20: Styrelsemöte
 25. 2008-10-16: Styrelsemte
 26. 2008-11-21: Per-capsulam-beslut, styrelse
 27. 2009-01-15: Styrelsemte
 28. 2009-02-12 Styrelsemte
 29. 2009-03-05: Per-capsulam-beslut, styrelsen
 30. 2009-03-09: Styrelsemöte konstituerande
 31. 2009-04-16: Per-capsulam-beslut styrelsen
 32. 2009-04-16: Per-capsulam-beslut styrelsen
 33. 2009-05-06 Budgetjustering
 34. 2009-06-02: styrelsemöte
 35. 2009-06-08:Styrelsemte
 36. 2009-06-24:Styrelsemöte
 37. 2009-07-01:Styrelsemöte
 38. 2009-07-19 Budgetjustering
 39. 2009-08-10: Styrelsemöte
 40. 2009-09-04: Per-capsulam-beslut styrelsen 2008
 41. 2009-09-07 Styrelsemöte
 42. 2009-09-07 Styrelsemöte
 43. 2009-10-03 Styrelsemöte
 44. 2009-10-13: Styrelsebeslut per capsulam
 45. 2009-10-18: Per-capsulam-beslut styrelsen 2008
 46. 2009-11-02 Styrelsemöte
 47. 2009-12-12 och 2009-12-13 Styrelsemöte
 48. 2010-01-17 Extrainkallat styrelsemöte
 49. 2010-01-21 Extrainkallat styrelsemöte
 50. 2010-02-06 Styrelsemöte
 51. 2010-02-10 Extrainkallat styrelsemöte
 52. 2010-02-15: Extrainkallat styrelsemöte
 53. 2010-03-14: Extrainkallat styrelsemöte
 54. 2010-03-20: Styrelsemöte
 55. 2010-04-13: Per Capsulam om valsedlar och verksamhetsplan
 56. 2010-05-03: Konstituerande styrelsemöte 2010
 57. 2010-05-10 Styrelsemöte
 58. 2010-05-29 Styrelsemöte
 59. 2010-06-04: Per Capsulam om budgetförändring och lån till partiet
 60. 2010-07-16 Styrelsemöte
 61. 2010-07-23 Styrelsemöte
 62. 2010-07-26: Per Capsulam om valobligationer
 63. 2010-07-26: Per Capsulam om kassaflödeslån
 64. 2010-08-05: Per Capsulam om revidering av valmanifestet
 65. 2010-08-11: Styrelsemöte om valmanifesten
 66. 2010-10-02: Styrelsemöte
 67. 2010-10-14: Styrelsemöte
 68. 2010-11-01: Styrelsemöte
 69. 2010-11-15: Styrelsemöte
 70. 2010-12-29: Per capsulam om budget 2011
 71. 2011-01-03 Styrelsemöte
 72. 2011-01-29 – 2011-01-30: Styrelsemöte i Stockholm
 73. 2011-02-21: Extrainkallat Styrelsemöte inför Vårmötet
 74. 2011-02-28: Per capsulam om omvalen 2011
 75. 2011-03-14 Styrelsemöte
 76. 2011-03-21 Styrelsemöte
 77. 2011-04-04 Styrelsemöte
 78. 2011-06-12 Styrelsemöte i Stockholm
 79. 2011-09-10/11 Styrelsemöte AFK i Uppsala
 80. 2011-11-19/20 Styrelsemöte AFK i Uppsala
 81. 2011-11-20 Konstituerande möte för 2012 års styrelse
 82. 2012-01-21 Styrelsemöte AFK i Uppsala för firmateckning
 83. 2012-01-21/22 Styrelsemöte januari 2012 AFK i Uppsala
 84. 2012-03-03/04 Styrelsemöte mars 2012 AFK Uppsala
 85. Styrelsemöte juni 2012 AFK i Uppsala
 86. Styrelsemöte september 2012 AFK i Bryssel
 87. Icke beslutsmässigt styrelsemöte oktober 2012 AFK i Stockholm