handdator

Visa fullständig version : Färdigbehandlade frågor


 1. Specialiserade talespersoner fr olika mnen
 2. Förslag till arbetsgrupp för öppenhet och transparens
 3. Styrelsens möten
 4. Vem väljs, vem utses?
 5. Val-budget...
 6. Rapporter i media om kommunalval
 7. Vad händer med pengarna?
 8. Partisekreterare?
 9. Vem ska besluta om hur våra riksdagslistor ska tas fram?
 10. hur gör man för att få till skott en medlemsomröstning?
 11. Valkretsledare vs. lokalförening
 12. Lokala föreningar
 13. Kvotering till riksdagslistorna?
 14. Kontakta styrelsen
 15. Kassören
 16. Närvarorätt på styrelsemöten
 17. Yrkande om komplettering av dagordning för det extra medlemsmötet!
 18. Begäran om komplettering av dagordningen till det extra årsmötet-kommunikation.
 19. Kallelse, underlag och närvarorätt för medlemmar
 20. Valkampanj 2010
 21. Riksdagens personliga assistenter
 22. Hur fungerar stödmedlemskap för organisationer?
 23. Barns integritet och media
 24. Trepiratersinitiativ till styrelsen
 25. Upprop angående primärvalet
 26. Förslag till strategi för att genomsyra alla politikområden med vår filosofi/politik
 27. Vilka strategiska frågor diskuterar styrelsen?
 28. Strategi för vågmästarstrategi: kanske ska vi prata med (m) och (s) NU?
 29. Forumsgruppens inaktiva moderering av forum
 30. Sätta datum för årsmöte?
 31. Jag saknar möjlighet att ställa frågor till alla kandidater!
 32. Utvärdering av primärvalet
 33. Varför ströks Yvonne Lindvall stryks från position 2 på Lista Mitt
 34. Har styrelsen frågat varför kandidater dragit tillbaka sin kandidatur
 35. Mer specialinriktade roller?
 36. Budget och lokala valsedlar
 37. Plan mot barnpornografi
 38. Korruption
 39. Säkerheten vid våra onlineröstningar
 40. Utveckling av principprogrammet
 41. Synpunkter på medlemsmöte för sjökorten
 42. besluten om lån-extra årsmöte
 43. Är tankesmedjan beslutad av styrelsen/Rick?
 44. Ett förslag till styrelsen
 45. VARNING för valutvärdering 2010
 46. Börja förbered nästa medlemsmöte
 47. Om barnporrhärvan och Rick som PL
 48. Dåligt med information från PL, vad gör ni i styrelsen för att förbättra det?
 49. Nyckeltal så PP kan växa
 50. Diskussioner [adposition] styrelsen
 51. Sakpolitiskt riksprogram
 52. Omvärdering av förslagen till övergångsregler
 53. Att ta ansvar.
 54. Dagordning saknas för mötet 15 november
 55. Angående utvärderingen.
 56. Inför 2011 års vårmöte
 57. Styrelsemöten
 58. Strategiska samarbetspartners
 59. Personval på vårmötet
 60. Stadgetolknings-stadgetolkning
 61. Stadgetolkning av tekniska lösningar-paragraf
 62. Nyval i västra götalandslän
 63. Distriktsledningen Väst - om det kommande omvalet i Västra Götaland
 64. Valmanifest Omval 2011 - Västra Götalandsregionen
 65. Varför har inget protokoll från det extrainsatta styrelsemötet 2011-03-21 publicerats?
 66. Principprogram 4.0
 67. Enskilda piratkandidater i kommunfullmäktige
 68. Ang antal kandidater i lokala val
 69. Samla in kunskap om varför medlemmar blir medlem.
 70. Förfrågan angående budget för mötespresidiet
 71. Uppdrag Granskning svt 16 maj
 72. Skapa en Almedalengrupp
 73. Förtydligande av styrelsens ambitioner med valberedningens arbete.