handdator

Visa fullständig version : Styrelsemöte 04-12-2009 till 06-12-2009 i Uppsala


 1. Rapport Ung Pirats internationella konferens
 2. Läxa till förbundsstyrelsen
 3. § 6. Rapportering ansvarsområden***
 4. § 7. Antagandet av Ung Pirats grafiska profil
 5. § 8. Officiell nominering till LSU representanter
 6. § 9. Ditriktsbidrag och distriktskongresser
 7. § 10. Årsmöten i lokalavdelningar 2010
 8. § 11. Arvoderingsvillkor
 9. § 12. Tidsplan för förbundsstyrelsen
 10. § 13. Verksamhetsberättelsen och den ekonomiska berättelsen för 2009
 11. § 14. Verksamhetsplan och budget för 2010
 12. § 15. Dokument om kategorisering av lokalavdelningar och allmänt om distrikt
 13. Förbundsordförandens arvoderingsrapport
 14. Förbundssekreterarens arvoderingsrapport
 15. Dagordningen 04-12-2009 till 06-12-2009