handdator

Visa fullständig version : Motioner


  1. Motion angående hur ombuden till förbundkongressen väljs
  2. Motion om att ndra antalet rster en medlem har gllande val av kongressombud.
  3. Motion Avregisteringar
  4. Motion mot kvotering
  5. Motion uppmuntran och synliggörande av idella insatser
  6. Motion om förfarandet vid flytt av medlemmar vid bildning av nya lokalavdelningar
  7. Motionstiden är slut