handdator

Visa fullständig version : Partistyrelsen - Färdigbehandlade remisser


  1. Arbetsformer för styrelsen, feedback sökes
  2. Diskussion om dokumentet "Piratpartiets värderingar"
  3. Verksamhetsberättelse 2009
  4. Tjänstemannaorganisation inför riksdagsinträdet
  5. Ställningstagande om sexualpolitik och drogpolitik
  6. Förslag till Styrdokument för lokala råd
  7. Verksamhetsplan 2010
  8. Kandidatdeklarationer
  9. Remiss angående mötesteknik
  10. Självstyrande lokala partiorganisationer - en väg att gå?