handdator

Visa fullständig version : FS svar på inkomna motioner


  1. Motion om förfarandet vid flytt av medlemmar vid bildning av nya lokalavdelningar
  2. Motion uppmuntran och synliggrande av idella insatser
  3. Motion mot kvotering
  4. Motion Avregisteringar
  5. Motion om att ndra antalet rster en medlem har gllande val av kongressombud
  6. Inte svara på motionerna alls i möteshandlingarna?