handdator

Visa fullständig version : Förbundstyrelsemöte 2010-02-20 till 2010-02-21


 1. § 08. Verksamhetsplan 2010
 2. § 09. Bidragsystemet i Ung Pirat
 3. § 10. Budget 2010
 4. § 11. Byte av revisionsbyrå till Baker Tilly Stockholm
 5. § 07. Den ekonomiska berättelsen för 2009
 6. § 06. Rapportering ansvarsområden
 7. § 14. Övriga frågor
 8. § 12. Motioner
 9. § 01. Mötet öppnas
 10. § 02. Fastställande av röstlängd
 11. § 03. Val av mötesfunktionärer
 12. § 04. Fastställande av dagordning
 13. § 05. Genomgång av protokollet från föregående möte
 14. § 13. Noteringar angående "per capsulam"-beslut
 15. § 15. Mötet avslutas