handdator

Visa fullständig version : Voteringar


 1. Tipsplan för voteringar
 2. Votering § 8. Verksamhetsplan 2010
 3. § 11. Byte av revisionsbyrå till Baker Tilly Stockholm
 4. Votering § 7. Den ekonomiska berättelsen med balans och resultaträkning för 2009
 5. Votering § 10. Budget med budgetkommentarer 2010
 6. Votering 9. Bidragssystemet i Ung Pirat
 7. Votering Motion uppmuntran och synliggrande av idella insatser
 8. Votering Motion Avregisteringar
 9. Votering Motion om att ändra antalet röster en medlem har gllande val av kongressombud
 10. Omröstning 1 (Nils mot avslag): §09. Bidragsystemet i Ung Pirat
 11. Votering Motion mot kvotering
 12. Voteringar sker på Skype