handdator

Visa fullständig version : 0.1 Nomineringar


 1. Nominering till styrelsen
 2. Nominering #2 av styrelse
 3. Nominering till partiledning
 4. Intervjuade av valberedningen
 5. Nominering #3 av styrelse
 6. Nominering #4 av styrelse
 7. Nominering #5 av styrelse
 8. Nominering #6 av styrelse
 9. Nominering av revisor
 10. Revisorsnominering
 11. Styrelsenominering
 12. Nominering av Valberedning
 13. Nominering av Revisorer