handdator

Visa fullständig version : Möte den 28-29 januari 2006


 1. 00. Agenda
 2. 02. Nomineringar till mötessekreterare
 3. 03. Nomineringar till två mötesjusterare
 4. 01. Mötets öppnande
 5. 04. Nomineringar till mötesordförande
 6. 05. Val av mötessekreterare
 7. 06. Val av mötesjusterare
 8. 07. Val av mötesordförande
 9. 09. Val av revisor(er) fram till årsmötet
 10. 08. Val av styrelse fram till årsmötet
 11. 10. Val av valberedning på första årsmötet
 12. 11. Revidering av stadgar
 13. 12. Revidering av principprogrammet
 14. 14. Val av valberedning på första årsmötet
 15. 13. Val av revisor fram till första årsmötet
 16. 15. Val av styrelse fram till första årsmötet
 17. 16. Ska vi anta principprogram 2.5?
 18. 17. Ska vi välja stadgar rev B eller C?
 19. 18. Kan vi anta dessa stadgar?
 20. 19. Presentation av valkretsar
 21. 20. Övriga frågor
 22. 21. Mötets stängande