handdator

Visa fullständig version : [ Stockholmsdistriktet ]


 1. Detta krävs för att Stockholmsdistriktet ska få bidrag från Stockholms län.
 2. Lokalavdelning Blackebergs Gymnasium
 3. Gällande stadgar, antagan på uppstarts mötet
 4. Sittande interimstyrelse 20071104-20081220
 5. beslut om representanter till districktskongress
 6. Rekryterare till Lan 2 - 5 januari sökes
 7. Protokoll från Stockholmsdistriktets kongress år 20081220
 8. Ordinarie Distriktskongress Stockholmsdistriktet 2009
 9. Förslag till tillträndande distriksstyrelse verksamhetsår 2009
 10. Valda kongress ombud för Stockholms distriktets kongress år 2009
 11. kandidatur till posten som revisor för verksamhetsåret 2009
 12. Protokoll från Ordinarie Distriktskongress den 30/4 -2009
 13. Sittande styrelse verksamhets år 2009
 14. Gällande stadgar
 15. SVT söker frågeställare
 16. Lokalavdelning Haninge
 17. konstituerande piratpartimöte för stockholmsdistriktet 4 nov kl. 16 år 2007
 18. Detta krävs för att Stockholmsdistriktet ska få bidrag från Stockholms län.
 19. Distrikts styrelsen informerar
 20. Upphovsrättsdebatt i Södertälje
 21. En chatt kanal för ungpirat i Stockholmsområdet är öppnad på partiets irc-server.
 22. Arbets tråd för Piratnätet Stockholmslän
 23. VIKTIGT: Forums bugg
 24. Kallelse till Ordinarie Distriktskongress för Ung Pirat Stockholms distriktet 2010.
 25. per-capsulam beslut ang Mötes handlingar till distriktskongress 2010
 26. Handlingar till Distriktskongressen 2010
 27. Möjlighet till bidrag från förbundet
 28. Protokoll från ordinarie distriktskongress 290410
 29. Ung Pirat Österåker
 30. Protokoll från Ung Pirat Stockholms Distriktets Årskongress 2011
 31. Protokoll från Ung Pirat Stockholms Konstituerande Möte 201111
 32. Protokoll från ordinarie distriktskongress 2012
 33. Kallelse, dagordning och protokoll, Styrelsemöte 2012-10-22
 34. Gällande stadgar för Ung Pirat - Stockholmsdistriktet
 35. Ung Pirat på Ung Idé 2013