handdator

Visa fullständig version : Motioner rörande partiets stadgar


 1. A01. Motion om direktdemokrati vid personval
 2. A02. Motion om ändring av §20 i stadgarna
 3. A03. Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 4. A04. Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande
 5. A05. Motion om tillägg till stadgeändring
 6. A06. Motion rörande begränsning av mandatperioder
 7. A07. Motion om bordläggning av stadgemotioner
 8. A08. Motion om bordläggning av stadgeändringar
 9. A09. Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna
 10. A10. Motion mot individuell diskriminering
 11. A11. Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar.
 12. A12. Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse
 13. A13. Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande
 14. A14. Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL
 15. A15. Trepiraterskrav på motioner
 16. A16. Motion om komplett revidering av partiets stadga