handdator

Visa fullständig version : Motioner rörande principprogrammet och extern politik


 1. B01. Motion om demokratiskt statsskick
 2. B02. Motion om att göra personnummer frivilligt
 3. B03. Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns
 4. B04. Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan
 5. B05. Motion om införandet av en svensk författningsdomstol
 6. B06. Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år
 7. B07. Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'
 8. B08. Motion om hemskola
 9. B09. Motion om att skrota värderingsdokumentet
 10. B10. Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag
 11. B11. Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag
 12. B12. Motion om ställningstagande för nätneutralitet
 13. B13. Angående fildelning
 14. B14. Motion: Ändring i principprogrammet
 15. B15. Motion: Lissabonfördraget är ett faktum
 16. B16. Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer
 17. B17. Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet
 18. B18. Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav
 19. B19. Motion om internetåtkomst som basservice
 20. B20. Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument
 21. B21. Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård
 22. B22. Motion om borttagande av fyraprocentsspärren
 23. B23. Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
 24. B24. Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans
 25. B25. Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning
 26. B26. Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken
 27. B27. Motion om konsumenträtt
 28. B28. Upphovsmansskydd
 29. B29. Motion om Principprogram 4.0
 30. B30. Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt
 31. B31. Förbud mot olovlig fotografering och filmning
 32. B32. Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala
 33. B33. Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara
 34. B34. Motion om begreppet skyddat privatliv
 35. B35. Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika.
 36. B36. Motion om ändring av principprogrammet rörande patent