handdator

Visa fullständig version : Övriga motioner


 1. C01. Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010.
 2. C02. Motion om valobligationer
 3. C03. Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 4. C04. Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr
 5. C05. Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder
 6. C06. Motion om att införa ett forums råd
 7. C07. Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag
 8. C08. Motion om intern offentlighetsprincip
 9. C09. Officiellt projekt för en ny mötesplattform
 10. C10. Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp
 11. C11. Motion om att idella uppdagrag inom partiet får status av lägre förtroende uppdrag
 12. C12. Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga.
 13. C13. Framtagande av riksdagslistor.
 14. C14. Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare
 15. C15. öppenhet på styrelsemöten
 16. C23. Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010
 17. C16. Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete.
 18. C24. Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet.
 19. C25. Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val.
 20. C17. Motion om utveckling av vågmästarstrategin
 21. C18. Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar
 22. C19. Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar
 23. C20. Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte
 24. C21. Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen.
 25. C22. Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud
 26. 1.01x (C12) Diskussion: Motion om voteringar om motioner - en ordningsfråga