handdator

Visa fullständig version : Förslag till ny stadga, v0.05 (Antes och Simons förslag)


  1. 00. Sammanfattning och övergripande kommentarer
  2. 01. Organisation
  3. 02. Medlemmar
  4. 03. Rösträtt, votering, uppdrag
  5. 04. Medlemsmöten
  6. 05. Partistyrelsen
  7. 06. Partiledning
  8. 07. Valberedning och revisorer
  9. 08. Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor