handdator

Visa fullständig version : Förslag till ny stadga, v0.06 (Antes och Simons förslag)


  1. 00. Sammanfattning och övergripande kommentarer
  2. 00. Changelog 0.05 -> 0.06
  3. 01. Organisation
  4. 02. Medlemmar
  5. 05. Partistyrelsen
  6. 04. Medlemsmöten
  7. 03. Rösträtt, votering, uppdrag
  8. 08. Stadgetolkning, stadgeändring och bilagor
  9. 07. Valberedning och revisorer
  10. 06. Partiledning