handdator

Visa fullständig version : 2. Votering: Ordningsfrågor


 1. 2.001 Votering: Fastställande av dagordning
 2. 2.002 Votering: Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. 2.003 Slutvotering: Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. 2.004 Votering: Val av två protokolljusterare
 5. 2.005 Votering: Val av två rösträknare
 6. 2.006 Votering: Frågan om mötet är behörigen utlyst
 7. 2.007 Votering: Mötesordning, rubrik "Rättigheter"
 8. 2.008 Votering: Mötesordning, rubrik "Respekt för mötet"
 9. 2.009 Votering: Mötesordning, införande av rubrik "Möjlighet att lyfta tillbakadragna yrkanden"
 10. 2.010 Votering: Mötesordning, rubrik "Ordningsfrågor"
 11. 2.011 Votering: Mötesordning, JorgenL:s förslag
 12. 2.012 Votering: Ordningsfråga angående valet av presidium.
 13. 2.013 Slutvotering: Fastställande av mötesordning
 14. 2.014 Votering: Ordningsfråga om att behandla revision och ansvarsfrihet för verksamhetsår 2008
 15. 2.015 Votering: Acceptera 1 minut sent inkommet yrkande
 16. 2.016 Votering: Bordläggning av stadgeändringar
 17. 2.017 Votering: Bordläggning av motion A16
 18. 2.018 Votering: Om direktjusteringar på årsmötet
 19. 2.019 Slutvotering: Om direktjusteringar på årsmötet
 20. 2.020 Votering: Ordningsfråga om voteringsordning för styrelsevalet
 21. 2.021 Votering: Stadgetolkning av paragraf "§13 Styrelsen"
 22. 2.022 Votering: Stadgevidriga tolkningar av presidiet
 23. 2.023 Votering: Voteringsordningen i B14 / B15
 24. 2.024 Votering: Bordlägga voteringen om motionen om införandet av en svensk författningsdomstol