handdator

Visa fullständig version : 3.1 Diskussion: Redovisning samt frågan om ansvarsfrihet


  1. 3.1.05 Diskussion: Revisionsberättelse för 2008
  2. 3.1.03 Diskussion: Revisionsberättelse för 2009
  3. 3.1.01 Diskussion: Verksamhetsberättelse för 2009
  4. 3.1.02 Diskussion: Ekonomisk berättelse för 2009
  5. 3.1.04 Diskussion: Ansvarsfrihet för 2009 års styrelse
  6. 3.1.06 Diskussion: Ansvarsfrihet för 2008 års styrelse