handdator

Visa fullständig version : 3.2 Diskussion: (A) Motioner rörande stadgan


 1. 3.2.02 (A02) Diskussion: Motion om ändring av §20 i stadgarna
 2. 3.2.03 (A03) Diskussion: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 3. 3.2.01 (A01) Diskussion: Motion om direktdemokrati vid personval
 4. 3.2.04 (A04) Diskussion: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande
 5. 3.2.06 (A06) Diskussion: Motion rörande begränsning av mandatperioder
 6. 3.2.07 (A07) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgemotioner
 7. 3.2.08 (A08) Diskussion: Motion om bordläggning av stadgeändringar
 8. 3.2.09 (A09) Diskussion: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna
 9. 3.2.10 (A10) Diskussion: Motion mot individuell diskriminering
 10. 3.2.11 (A11) Diskussion: Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar
 11. 3.2.12 (A12) Diskussion: Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse
 12. 3.2.13 (A13) Diskussion: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande
 13. 3.2.14 (A14) Diskussion: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL
 14. 3.2.15 (A15) Diskussion: Trepiraterskrav på motioner
 15. 3.2.16 (A16) Diskussion: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 16. 3.2.05 (A05) Diskussion: Motion om tillägg till stadgeändring