handdator

Visa fullständig version : 3.3 Diskussion: (B) Motioner rörande principprogrammet och extern politik


 1. 3.3.01 (B01) Diskussion: Motion om demokratiskt statsskick
 2. 3.3.02 (B02) Diskussion: Motion om att göra personnummer frivilligt
 3. 3.3.03 (B03) Diskussion: Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns
 4. 3.3.04 (B04) Diskussion: Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan
 5. 3.3.05 (B05) Diskussion: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol
 6. 3.3.06 (B06) Diskussion: Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år
 7. 3.3.07 (B07) Diskussion: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'
 8. 3.3.08 (B08) Diskussion: Motion om hemskola
 9. 3.3.09 (B09) Diskussion: Motion om att skrota värderingsdokumentet
 10. 3.3.10 (B10) Diskussion: Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag
 11. 3.3.11 (B11) Diskussion: Motion : Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag
 12. 3.3.12 (B12) Diskussion: Motion om ställningstagande för nätneutralitet
 13. 3.3.13 (B13) Diskussion: Angående fildelning
 14. 3.3.14 (B14) Diskussion: Motion: Ändring i principprogrammet
 15. 3.3.15 (B15) Diskussion: Motion: Lissabonfördraget är ett faktum
 16. 3.3.16 (B16) Diskussion: Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer
 17. 3.3.17 (B17) Diskussion: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet
 18. 3.3.18 (B18) Diskussion: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav
 19. 3.3.19 (B19) Diskussion: Motion om internetåtkomst som basservice
 20. 3.3.20 (B20) Diskussion: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument
 21. 3.3.21 (B21) Diskussion: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård
 22. 3.3.22 (B22) Diskussion: Motion om borttagande av fyraprocentsspärren
 23. 3.3.23 (B23) Diskussion: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
 24. 3.3.24 (B24) Diskussion: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans
 25. 3.3.25 (B25) Diskussion: Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning
 26. 3.3.26 (B26) Diskussion: Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken
 27. 3.3.27 (B27) Diskussion: Motion om konsumenträtt
 28. 3.3.28 (B28) Diskussion: Upphovsmansskydd
 29. 3.3.29 (B29) Diskussion: Motion om Principprogram 4.0
 30. 3.3.30 (B30) Diskussion: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt
 31. 3.3.31 (B31) Diskussion: Förbud mot olovlig fotografering och filmning
 32. 3.3.32 (B32) Diskussion: Motion om Piratpartiets kommunalpolitiska program i Uppsala
 33. 3.3.33 (B33) Diskussion: Utveckling av partiets inställning till fri mjukvara
 34. 3.3.34 (B34) Diskussion: Motion om begreppet skyddat privatliv
 35. 3.3.35 (B35) Diskussion: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika
 36. 3.3.36 (B36) Diskussion: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent