handdator

Visa fullständig version : 3.4 Diskussion: (C) Övriga motioner


 1. 3.4.22 (C23) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010
 2. 3.4.23 (C24) Diskussion: Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet
 3. 3.4.24 (C25) Diskussion: Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val
 4. 3.4.01 (C01) Diskussion: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 5. 3.4.02 (C02) Diskussion: Motion om valobligationer
 6. 3.4.03 (C03) Diskussion: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 7. 3.4.04 (C04) Diskussion: Försäkringskassans sätt att handha sjukskrivna innebär psykisk tortyr
 8. 3.4.05 (C05) Diskussion: Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder
 9. 3.4.06 (C06) Diskussion: Motion om att införa ett forums råd
 10. 3.4.07 (C07) Diskussion: Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag
 11. 3.4.08 (C08) Diskussion: Motion om intern offentlighetsprincip
 12. 3.4.09 (C09) Diskussion: Officiellt projekt för en ny mötesplattform
 13. 3.4.10 (C10) Diskussion: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp
 14. 3.4.11 (C11) Diskussion: Motion om att idella uppdagrag inom partiet får status av lägre förtroende uppdrag
 15. 3.4.12 (C13) Diskussion: Framtagande av riksdagslistor
 16. 3.4.13 (C14) Diskussion: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare
 17. 3.4.14 (C15) Diskussion: öppenhet på styrelsemöten
 18. 3.4.15 (C16) Diskussion: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete
 19. 3.4.16 (C17) Diskussion: Motion om utveckling av vågmästarstrategin
 20. 3.4.17 (C18) Diskussion: Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar
 21. 3.4.18 (C19) Diskussion: Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar
 22. 3.4.19 (C20) Diskussion: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte
 23. 3.4.20 (C21) Diskussion: Motion om fastställandet av organisationsutvecklingsgruppen
 24. 3.4.21 (C22) Diskussion: Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud