handdator

Visa fullständig version : 5.1 Reservationer


  1. 5.101 Reservation: Av Tommten i tråden "Fastställande av mötesordning"
  2. 5.102 Reservation: Av Emil Isberg mot beslutet att hänskjuta budget till styrelsen
  3. 5.103 Reservation: Av Anders Andersson mot tio beslut om partiets politiska principer