handdator

Visa fullständig version : 5.2 Ordet är fritt


 1. Information om "Ordet är fritt"
 2. Reservation i ordningsfråga?
 3. Fundering på ordningsfråga om sammanslagning
 4. Tips för att få översikt på nya inlägg
 5. Förvirrad över motionsnummer
 6. Diskussion om styrelsespam
 7. Styrelsens yttrande: Avråda från att ändra principprogam via motioner?
 8. Inkom budgetförslaget för sent?
 9. Röstlängd och röstverifieringslistor
 10. Årsmötet i första kvarten
 11. Nattstängt
 12. Virriga trådar
 13. Röstningsförfarandet
 14. Diskussion: Subvention av tandläkarkostnad ??
 15. Var/när behandlas B35?
 16. Får man diskutera i voteringstrådarna?
 17. Möjlighet att yrka avslag saknas i en votering.
 18. Onödiga omgångar i styrelsevalet ?
 19. Hur många har röstat?
 20. Rutros i halvtid: Piratpartiet AB
 21. 1.047 Diskussion: Ordningsfråga om adressaten i yrkande C03-006
 22. Uppföljning av mötets dagordning
 23. Förslag: Översikt om det finns röstbara voteringar man inte röstat i
 24. Angående Ordingsfråga 048 och B14/B15
 25. PumpninG av valet eller demokrati
 26. Rutros: Sudden death
 27. Svåröverskådligt och röstningstid