handdator

Visa fullständig version : 4.1 Votering: Redovisning samt frågan om ansvarsfrihet


  1. 4.1.01.01 Delvotering: Ansvarsfrihet för 2008 års styrelse
  2. 4.1.02.01 Delvotering: Ansvarsfrihet för 2009 års styrelse
  3. 4.1.01.02 Slutvotering: Ansvarsfrihet för 2008 års styrelse
  4. 4.1.02.02 Slutvotering: Ansvarsfrihet för 2009 års styrelse
  5. 4.1.03.01 Slutvotering: Verksamhetsberättelse för 2009
  6. 4.1.04.01 Slutvotering: Ekonomisk berättelse för 2009
  7. 4.1.06.01 Slutvotering: Revisionsberättelse för 2009
  8. 4.1.05.01 Slutvotering: Revisionsberättelse för 2008