handdator

Visa fullständig version : 4.2 Votering: (A) Motioner rörande stadgan


 1. 4.2.01.01 (A01) Delvotering: Motion om direktdemokrati vid personval
 2. 4.2.01.02 (A01) Slutvotering: Motion om direktdemokrati vid personval
 3. 4.2.03.01 (A03) Delvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 4. 4.2.06.01 (A06) Delvotering: Motion rörande begränsning av mandatperioder
 5. 4.2.09.01 (A09) Delvotering: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna
 6. 4.2.10.01 (A10) Delvotering: Motion mot individuell diskriminering
 7. 4.2.13.01 (A13) Delvotering: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande
 8. 4.2.14.01 (A14) Delvotering: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL
 9. 4.2.14.02 (A14) Delvotering: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL
 10. 4.2.16.01 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 11. 4.2.16.02 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 12. 4.2.16.03 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 13. 4.2.16.05 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 14. 4.2.16.04 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 15. 4.2.16.06 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 16. 4.2.16.07 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 17. 4.2.16.08 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 18. 4.2.16.09 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 19. 4.2.16.10 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 20. 4.2.16.11 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 21. 4.2.16.12 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 22. 4.2.16.14 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 23. 4.2.16.16 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 24. 4.2.16.17 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 25. 4.2.16.15 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 26. 4.2.16.13 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 27. 4.2.16.18 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 28. 4.2.16.19 (A16) Delvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 29. 4.2.04.01 (A04) Delvotering: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande
 30. 4.2.03.02 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 31. 4.2.03.03 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 32. 4.2.03.04 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 33. 4.2.03.05 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 34. 4.2.03.06 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 35. 4.2.03.07 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 36. 4.2.03.08 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 37. 4.2.03.09 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 38. 4.2.03.10 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 39. 4.2.03.11 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 40. 4.2.03.12 (A03) Slutvotering: Motion till årsmötet angående revidering av stadgarna
 41. 4.2.04.02 (A04) Slutvotering: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande
 42. 4.2.04.03 (A04) Slutvotering: Motion till årsmöte angående införande av val till partiordförande
 43. 4.2.06.02 (A06) Slutvotering: Motion rörande begränsning av mandatperioder
 44. 4.2.07.01 (A07) Slutvotering: Motion om bordläggning av stadgemotioner
 45. 4.2.08.01 (A08) Slutvotering: Motion om bordläggning av stadgeändringar
 46. 4.2.09.02 (A09) Slutvotering: Motion om att beskriva trepiratsregeln i stadgarna
 47. 4.2.10.02 (A10) Slutvotering: Motion mot individuell diskriminering
 48. 4.2.11.01 (A11) Slutvotering: Motion om tillägg till stadgarna angående valberedningar
 49. 4.2.12.01 (A12) Slutvotering: Främja partiets rykte som gräsrotsrörelse
 50. 4.2.13.02 (A13) Slutvotering: Motion angående att byta titel på styrelsens arbetsledare från ordförande till sammankallande
 51. 4.2.14.03 (A14) Slutvotering: Motion om att låta medlemmarna välja sina DL och VL
 52. 4.2.15.01 (A15) Slutvotering: Trepiraterskrav på motioner
 53. 4.2.16.20 (A16) Slutvotering: Motion om komplett revidering av partiets stadga
 54. 4.2.02.02 (A02) Slutvotering: Motion om ändring av §20 i stadgarna