handdator

Visa fullständig version : 4.3 Votering: (B) Motioner rörande principprogrammet och extern politik


 1. 4.3.01.01 (B01) Delvotering: Motion om demokratiskt statsskick
 2. 4.3.05.01 (B05) Delvotering: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol
 3. 4.3.07.01 (B07) Delvotering: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'
 4. 4.3.09.01 (B09) Delvotering: Motion om att skrota värderingsdokumentet
 5. 4.3.09.02 (B09) Delvotering: Motion om att skrota värderingsdokumentet
 6. 4.3.12.01 (B12) Delvotering: Motion om ställningstagande för nätneutralitet
 7. 4.3.13.01 (B13) Delvotering: Angående fildelning
 8. 4.3.14.01 (B14) Delvotering: Motion: Ändring i principprogrammet
 9. 4.3.17.01 (B17) Delvotering: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet
 10. 4.3.19.01 (B19) Delvotering: Motion om internetåtkomst som basservice
 11. 4.3.19.02 (B19) Delvotering: Motion om internetåtkomst som basservice
 12. 4.3.20.01 (B20) Delvotering: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument
 13. 4.3.20.02 (B20) Delvotering: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument
 14. 4.3.20.03 (B20) Delvotering: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument
 15. 4.3.21.01 (B21) Delvotering: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård
 16. 4.3.23.01 (B23) Delvotering: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
 17. 4.3.24.01 (B24) Delvotering: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans
 18. 4.3.28.01 (B28) Delvotering: Upphovsmansskydd
 19. 4.3.28.02 (B28) Delvotering: Upphovsmansskydd
 20. 4.3.28.03 (B28) Delvotering: Upphovsmansskydd
 21. 4.3.29.01 (B29) Delvotering: Motion om Principprogram 4.0
 22. 4.3.30.01 (B30) Delvotering: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt
 23. 4.3.36.01 (B36) Delvotering: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent
 24. 4.3.24.02 (B24) Delvotering: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans
 25. 4.3.14.02 (B14) Delvotering: Motion: Ändring i principprogrammet
 26. 4.3.14.03 (B14) Delvotering: Motion: Ändring av principprogrammet (ny omgång)
 27. 4.3.01.02 (B01) Slutvotering: Motion om demokratiskt statsskick
 28. 4.3.02.01 (B02) Slutvotering: Motion om att göra personnummer frivilligt
 29. 4.3.03.01 (B03) Slutvotering: Motion om avskaffande av rösträttsåldersgräns
 30. 4.3.04.01 (B04) Slutvotering: Motion om införande av institution med möjlighet att stoppa beslut som strider mot folkviljan
 31. 4.3.05.02 (B05) Slutvotering: Motion om införandet av en svensk författningsdomstol
 32. 4.3.06.01 (B06) Slutvotering: Motion: Sänk rösträttsåldern till 15 år
 33. 4.3.07.02 (B07) Slutvotering: Motion om att allt som produceras med skattemedel skall tillfalla 'public domain'
 34. 4.3.08.01 (B08) Slutvotering: Motion om hemskola
 35. 4.3.09.03 (B09) Slutvotering: Motion om att skrota värderingsdokumentet
 36. 4.3.10.01 (B10) Slutvotering: Motion:Ungdomars rätt att organisera sig skall stärkas i lag
 37. 4.3.11.01 (B11) Slutvotering: Motion: Offentlighetsprincipen måste stärkas mer i lag
 38. 4.3.12.02 (B12) Slutvotering: Motion om ställningstagande för nätneutralitet
 39. 4.3.13.02 (B13) Slutvotering: Angående fildelning
 40. 4.3.16.01 (B16) Slutvotering: Motion: Sälj inte övervakningssystem till diktaturer
 41. 4.3.17.02 (B17) Slutvotering: Motion om strykning av DRM-förbud i principprogrammet
 42. 4.3.18.01 (B18) Slutvotering: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav
 43. 4.3.18.02 (B18) Slutvotering: Avskaffa kontrollen på radio- och TV-innehav
 44. 4.3.19.03 (B19) Slutvotering: Motion om internetåtkomst som basservice
 45. 4.3.20.04 (B20) Slutvotering: Motion om pliktexemplar och källversioner av publicerade dokument
 46. 4.3.21.02 (B21) Slutvotering: Dra tillbaks beslutet om legitimationsfri vård
 47. 4.3.22.01 (B22) Slutvotering: Motion om borttagande av fyraprocentsspärren
 48. 4.3.23.02 (B23) Slutvotering: Motion om respekt av mänskliga rättigheter i utrikespolitiken
 49. 4.3.24.03 (B24) Slutvotering: Motion angående principprogrammets formulering om upphovsrättsbalans
 50. 4.3.25.01 (B25) Slutvotering: Motion angående yttrande- och åsiktsfrihetsförstärkning
 51. 4.3.26.01 (B26) Slutvotering: Motion ang. Tolkning och tillämpning av de mänskliga rättigheterna i politiken
 52. 4.3.27.01 (B27) Slutvotering: Motion om konsumenträtt
 53. 4.3.28.04 (B28) Slutvotering: Upphovsmansskydd
 54. 4.3.29.02 (B29) Slutvotering: Motion om Principprogram 4.0
 55. 4.3.30.02 (B30) Slutvotering: Motion om att uppdatera Principprogrammet rörande varumärkesrätt
 56. 4.3.31.01 (B31) Slutvotering: Förbud mot olovlig fotografering och filmning
 57. 4.3.34.01 (B34) Slutvotering: Motion om begreppet skyddat privatliv
 58. 4.3.35.01 (B35) Delvotering: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika
 59. 4.3.35.02 (B35) Delvotering: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika
 60. 4.3.35.03 (B35) Delvotering: Motion om ställningstagande för att avkriminalisera bruk/konsumtion av narkotika
 61. 4.3.36.02 (B36) Slutvotering: Motion om ändring av principprogrammet rörande patent
 62. 4.3.14.04 (B14) Delvotering: Motion: Ändring av principprogrammet (ny omgång, del 2)
 63. 4.3.14.05 (B14) Slutvotering: Motion: Ändring av principprogrammet (ny omgång, del 3)