handdator

Visa fullständig version : 4.4 Votering: (C) Övriga motioner


 1. 4.4.01.01 (C01) Delvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 2. 4.4.01.02 (C01) Delvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 3. 4.4.01.03 (C01) Delvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 4. 4.4.01.04 (C01) Delvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 5. 4.4.01.05 (C01) Delvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 6. 4.4.03.01 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 7. 4.4.03.02 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 8. 4.4.03.03 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 9. 4.4.03.04 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 10. 4.4.03.05 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 11. 4.4.03.06 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 12. 4.4.03.07 (C03) Delvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 13. 4.4.10.01 (C10) Delvotering: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp
 14. 4.4.10.02 (C10) Delvotering: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp
 15. 4.4.17.01 (C17) Delvotering: Motion om utveckling av vågmästarstrategin
 16. 4.4.20.01 (C20) Delvotering: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte
 17. 4.4.20.02 (C20) Delvotering: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte
 18. 4.4.14.01 (C14) Delvotering: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare
 19. 4.4.01.06 (C01) Slutvotering: Motion till årsmötet angående lokala partistöd efter valet 2010
 20. 4.4.02.01 (C02) Slutvotering: Motion om valobligationer
 21. 4.4.03.08 (C03) Slutvotering: Motion om användning av mjukvara inom partiets infrastruktur
 22. 4.4.05.01 (C05) Slutvotering: Begränsning av antalet förtroenderoller samt mandatperioder
 23. 4.4.07.01 (C07) Slutvotering: Motion om föreningars valbarhet till förtroendeuppdrag
 24. 4.4.08.01 (C08) Slutvotering: Motion om intern offentlighetsprincip
 25. 4.4.09.01 (C09) Slutvotering: Officiellt projekt för en ny mötesplattform
 26. 4.4.10.03 (C10) Slutvotering: Ratificiering av Organisationsutvecklingsgruppen som officiell arbetsgrupp
 27. 4.4.13.01 (C13) Slutvotering: Framtagande av riksdagslistor
 28. 4.4.14.02 (C14) Slutvotering: Motion angående arvodering av styrelsens sammankallande och sekreterare
 29. 4.4.06.01 (C06) Delvotering: Motion om att införa ett forums råd
 30. 4.4.15.01 (C15) Slutvotering: öppenhet på styrelsemöten
 31. 4.4.16.01 (C16) Slutvotering: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av valutgång och eventuellt samarbete
 32. 4.4.17.02 (C17) Slutvotering: Motion om utveckling av vågmästarstrategin
 33. 4.4.18.01 (C18) Slutvotering: Motion om att tillse att Partiets hemsida är tillgänglig för människor med olika sorters funktionsnedsättningar
 34. 4.4.19.01 (C19) Slutvotering: Motion om krav på dokumentation i interna styrelsemötesomröstningar
 35. 4.4.20.03 (C20) Slutvotering: Fastställande av riksdagslistor på medlemsmöte
 36. 4.4.22.01 (C22) Slutvotering: Motion om personuppgiftsbehandling och PUL-ombud
 37. 4.4.23.01 (C23) Slutvotering: Motion om kallande till extra medlemsmöte med anledning av fastsällande av valmanifest 2010
 38. 4.4.24.01 (C24) Slutvotering: Motion om faställande av riksdagsgruppens organisation av medlemsmötet
 39. 4.4.25.01 (C25) Slutvotering: Motion om följande av principprogram om allas rätt till lika deltagande vid tillsättande av tjänstemän, eller vid val
 40. 4.4.06.02 (C06) Slutvotering: Motion om att införa ett forums råd