handdator

Visa fullständig version : 4.5 Votering: Verksamhetsplan, budget och medlemsavgift för 2010


  1. 4.5.01.01 Delvotering: Budget för 2010
  2. 4.5.01.02 Delvotering: Budget för 2010
  3. 4.5.02.01 Slutvotering: Verksamhetsplan för 2010
  4. 4.5.03.01 Slutvotering: Medlemsavgift för 2010
  5. 4.5.01.03 Slutvotering: Budget för 2010