handdator

Visa fullständig version : 4.6 Votering: Val till förtroendeuppdrag för 2010


  1. 4.6.02.01 Delvotering: Val av valberedning
  2. 4.6.01.01 Delvotering: Val av styrelse
  3. 4.6.03.01 Slutvotering: Val av revisorer
  4. 4.6.01.02 Slutvotering: Val av styrelse
  5. 4.6.02.02 Slutvotering: Val av valberedning