handdator

Visa fullständig version : Förbundsstyrelsen


 1. Mötesschema för förbundsstyrelsemöten 2010-2011
 2. Om forumkategorin
 3. Skolvalet 2010 - valsedlar
 4. Utskick klistermärken?
 5. Teambuilding hos förbundsstyrelsen
 6. Ansvarsområden inom förbundsstyrelsen 2010
 7. Rapport från diskussion om statsbidraget i framtiden
 8. Direktiv för föreningar/lokalavdelningar i Ung Pirat?
 9. Bankkontoavtal med Swedbank
 10. Rapport från Forum SYDs årsmöte 2010
 11. Rapport från utvecklingsmöte med Ungdomstyrelsen
 12. Angående rättigheter i Pirateweb
 13. Rapport JuPi-camp och YPI
 14. Remiss inom förbundet: Lokalavdelningsdirektiv
 15. Almedalen 2011
 16. ungpirat.se 2.0
 17. boende och lokaler #upk2011
 18. Utredning av bidragstrappa
 19. ”Efter valet.” hur påverkat utfallet Ung Pirat?
 20. Rollups ute i landet
 21. Studiebesök och samarbete i Vitryssland
 22. Förslag till nya förordning om statsbidraget
 23. Hur ställer sig styrelsen i UP till dubbla stolar.
 24. Inaktiva lokavdelningar, tar ej emot nya medlemmar
 25. 3,5 miljoner kr till Ung Pirat
 26. Förbundets policydokument
 27. Verksamhetsårsförändringsutredning