handdator

Visa fullständig version : Valmanifest: Integritet (stängd)


  1. #01 BAKGRUND OCH PROBLEM (Integritet)
  2. #02 PIRATPARTIETS LÖSNING (Integritet)
  3. #03 PERSONLIG INTEGRITET (Integritet)
  4. #04 INFORMATIONSFRIHET OCH ANDRA RÄTTIGHETER (Integritet)
  5. #05 TVÅNGSMEDEL (Integritet)
  6. #06 RÄTTSSTATENS ÅTERSTÄLLANDE (Integritet)
  7. #07 MYNDIGHETERS VERKSAMHET OCH ANSVARSUTKRÄVANDE (Integritet)
  8. #08 KONSUMENTSKYDD (Integritet)
  9. #09 POLITIK I EUROPA (Integritet)
  10. Viktigt: Instruktioner för att bidra till valmanifestet