handdator

Visa fullständig version : Årsmöte 8-9 april 2006


 1. 00a. Agenda
 2. 00b. Valberedningens förslag till styrelse och revisorer
 3. 00c. Föreslagna stadgeändringar
 4. 01. Mötets öppnande
 5. 02. Upprop och fastställande av röstlängd
 6. 03. Nomineringar till mötesfunktionärer
 7. 04. Val av mötesordförande
 8. 05. Val av sekreterare
 9. 06. Val av justerare
 10. 07. Fastställande av dagordning
 11. 08. Mötets behöriga utlysande
 12. 09. Kan vi fastställa dagordningen?
 13. 10. Är årsmötet behörigt utlyst?
 14. 11. Verksamhets-, ekonomisk och revisionsberättelse
 15. 12. Ska styrelsen beviljas ansvarsfrihet?
 16. 15. Presentation och utfrågning av valberedningens kandidater till ny styrelse
 17. 16. Ytterligare nomineringar till styrelse
 18. 17. Votering om styrelse
 19. 13. (Punkten saknas - numrerade fel, helt enkelt)
 20. 14. (Punkten saknas - numrerade fel, helt enkelt)
 21. 18. Fastställande av medlemsavgift
 22. 19. Fastställande av verksamhetsplan, budget
 23. 20. Stadgeändring 1
 24. 21. Stadgeändring 2
 25. 22. Motion 1: Organisationsförslag
 26. 23. Motion 2: Varvad kandidatlista
 27. 24. Nomineringar till revisor(er)
 28. 25. Nomineringar till ny valberedning
 29. 26. Fastställande av medlemsavgift, votering
 30. 27. Fastställande av verksamhetsplan, budget
 31. 28. Motion 1, organisationsförslag, votering
 32. 29. Motion 2, varvad topplista, votering
 33. 30. Stadgeändring 1
 34. 31. Stadgeändring 1b
 35. 32. Stadgeändring 2, del 1
 36. 33. Val av valberedning
 37. 34. Val av revisor
 38. 35. Stadgeändring 2, del 2
 39. Årsmötet 2006-04-08/09
 40. 36. Mötet avslutas